Informacja

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko 

ALTIMA DENTAL BIAŁOBRZYCKA, KLICH – MORYC SPÓŁKA JAWNA 

KAROLINA BIAŁOBRZYCKA 

ALICJA KLICH MORYC 

ul. STAROWIŚLNA, nr 82, lok. 4, KRAKÓW, kod 31-035, 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.  

Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 623) zgodnie z art. 32c pkt.2  

  • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych  
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/:   

Aparat RTG wewnątrzustny punktowy stomatologiczny nr 1 dostał zezwolenie na uruchomienie 
i stosowanie decyzją nr 2/105/2015 dnia 23.09.2015 r. wydaną przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. 

Aparat RTG wewnątrzustny punktowy stomatologiczny nr 2 dostał zezwolenie na uruchomienie 
i stosowanie decyzją nr 2/106/2015 dnia 23.09.2015 r. wydaną przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Krakowie 

Pracownia RTG z aparatem z aparatem RTG wewnątrzustnym punktowym została uruchomiona na podstawie zezwolenia nr 1/106/2015 z dnia 23.09.2015r. oraz dla aparatu drugiego aparatu RTG 1/105/2015 z dnia 23.09.2015 wydanej przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. 

  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: 
  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy  zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0.10 mSv 
  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych TAK

Wartości dawek zamieszczono w tabelach protokołów pomiarów osłon stałych dostępnych w jednostce. 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi: 

– pracownicy: 20mSv/rok; 

– ogół ludności : 1mSv/rok. 

Uwaga:  

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. 
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba